Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3404947 gości

aktualności 2007 - 2013

POSZUKUJEMY WYKONAWCY FOTOREPORTAŻU Z JARMARKU SMAKOSZA

W dniu 14 września 2014r. podczas Krzeszyckiej Jesieni odbędzie się VI edycja Jarmarku Smakosza, którego organizatorem jest KST-LGD. Dla uwiecznienia kolejnego Jarmarku poszukujemy osoby, która wykona fotoreportaż z imprezy składający się z conajminiej 100 zdjęć ukazujących Wioskę Smakosza, tj.

POSZUKUJEMY WYKONAWCY PLAKATÓW

Sulęcin, 18.08.2014 r. Zapytanie o cenę dot.: przygotowania projektu graficznego, wykonania oraz dostarczenia do siedziby zamawiającego plakatów informacyjnych. I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin, REGON 080248858, NIP 4290042479 II.

JArmark Smakosza-oferty pracy!

Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania poszukuje kucharzy i animatora zabaw podczas Jarmarku Smakosza, który odbędzie się 14 września 2014 r. w Krzeszycach. Oferty należy składać do dnia 18 sierpnia 2014 r.

Nabór wniosków z Odnowy i rozwoju wsi

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi.

2 lipca 2014 r. biuro nieczynne

W dniu 2 lipca 2014 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mail na adres: rodzinnyraj@gmail.com.

UWAGA!

W dniu 2 czerwca 2014r. z powodu wyjazdu służbowego na szkolenie, biuro KST-LGD będzie czynne do godz. 9.30. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wyniki naboru wniosków

15 kwietnia 2014 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji z zakresu tzw.

Byliśmy na Targach Aktywności Społecznej w Gorzowie Wlkp.

W dniu 17 maja 2014r. Stowarzyszenie Kraina Szlaków - Turystycznych wzięło udział w Lubuskiech Targach Akywności Społecznej, które odbyły się na gorzowskiej "Słowiance" . Na targach oprócz naszego stowarzyzenia, zaprezentowało się 38 wystawców - podmiotów ekonomii społecznej z subregionu gorzowskiego.

UWAGA!

W dniu 27 maja 2014r. z powodu wyjazdu służbowego, biuro KST - LGD czynne do godz. 16.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wizyta studyjna na terenie Czech, Niemiec i Polski

W dniach 12-15 maja 2014r. KST-LGD wraz z przedstawicielami innych lokalnych grup działania woj. lubuskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego wzięło udział w wyjeździe studyjnym pn. „Leader na pograniczu 3 państw członkowskich UE: Czech, Niemiec i Polski”.

Informacja

W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla działania „Małe projekty” informujemy, że posiedzenie Rady w celu ponownej oceny operacji, co do których wnioskodawcy złożyli odwołania od wyników oceny odbędzie się w dniu 16.

OWES zaprasza na wizytę studyjną do Wioski Hobbitów

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w ramach realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego zaprasza na dwudniową wizytę studyjną pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej”, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2014 r.

Sulęcin – szkolenie dla JST i NGO

UWAGA !!! TERMIN REKRUTACJI MINĄŁ ALE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA. Sulęcin – szkolenie dla JST i NGO Spotkanie jest okazją do pokazania efektów realizacji projektu „go NGO!” Chcemy przekazać uczestnikom gotowe standardy w 3 obszarach tematycznych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz współpracy NGO z samorządem.

Poszukujemy rękodzielników i wystawców

W związku z organizacją wystawy pn. "Poznajemy Krainę Szlaków Turystycznych'' poszukuje lokalnych artystów, amatorów sztuki rękodzielniczej, którzy zajmują się ręcznym wykonywaniem ceramiki, szkła, biżuterii, ciekawym wystrojem wnętrz, robótkami na drutach, szydełku, haftem, itp.

KST-LGd na Lubuskie Tour w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 27 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania brało udział w targach turystycznych Lubuskie Tour w galerii handlowej Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim. Do udziału w targach organizatorzy (Nova Park i Radio Plus) zaprosili 10 lubuskich gmin, które prezentowały swoją ofertę turystyczną na sezon 2014.

Informacja

W związku z zakończonym w dniu 15 kwietnia 2014 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla działania „Małe projekty” informujemy, iż posiedzenie Rady w celu oceny operacji odbędzie się w dniu 24.

Poszukujemy prowadzących warsztaty rękodzielnicze, animatorów gier i zabaw dla najmłodszych oraz kolportera ulotek

W dniu 24 maja 2014 r. na promenadzie przy rzece Postomii w Sulęcinie odbędą się warsztaty inaugurującę wystawę poświęconą twórczości lokalnych rzemieślników i artystów pn. "Poznajemy Krainę Szlaków Turystycznych...". W związku z organizacją pięciu stoisk warsztatowych zamierzamy zatrudnić pięć osób do prowadzenia warsztatów tematycznych oraz animatorów gier i zabaw dla najmłodszych.

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z wizytą w KST-LGD

W dniach 4-5 kwietnia 2014r. Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania gościło na swoim terenie przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich z Łobza. Celem wyjazdu było zapoznanie z dobrymi praktykami realizacji LSR w ramach PROW i aktywizacji mieszkańców na przykładzie doświadczeń LGD Kraina Szlaków Turystycznych.

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

W załączeniu przedstawiamy Państwu projekt Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w celu wypracowania produktu turystycznego, który będzie opierał się o zasoby i produkty przyrodnicze. W związku z tym proszę o zapoznanie się z celami projektu, co wiąże się z 3 dniowym szkoleniem, które odbędzie się w Wielkopolsce w miejscowości Zajączkowo, gmina Pniewy, na które zaprasza się liderów LGD i prezesów lub przedstawicieli Stowarzyszeń Agroturystycznych oraz innych przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z przyrodą i turystyką.

Nabór wniosków ogłoszony !

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania tzw.

UWAGA

W związku z wyjazdem służbowym pracowników biura KST-LGD w dniu 6 marca 2014 r., biuro KST-LGD będzie czynne od godz. 10.00.

OWES zaprasza na bezpłatne szkolenie

W dniach 07-08 marca 2014 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Zarządzanie strategiczne dla PES” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Do udziału w szkoleniu zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej oraz osoby fizyczne z ugruntowaną wiedzą o ekonomii społecznej z terenu powiatu sulęcińskiego województwa w ramach projektu Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego.

Informacja dla beneficjentów - wskazówki od Instytucji Wdrażającej

Informacja dla Beneficjentów Beneficjenci realizujący operację przed lub po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy powinni m. in.: zapoznać się z projektem umowy o przyznanie pomocy w szczególności ze zobowiązaniami spoczywającymi na Beneficjencie w związku z realizowaną operacją, która jest współfinansowana z EFRROW: informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami pkt 3 i 4 Załącznika nr VI do rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego o których mowa w art.

UWAGA

W związku z wyjazdem służbowym pracowników biura KST-LGD w dniu 18 lutego 2014 r., biuro KST-LGD będzie czynne do godz. 10.00.

POSEIDZENIE RADY KST-LGD

w imieniu Przewodniczącego Rady KST-LGD Pana Andrzeja Żmijaka zapraszam na posiedzenie Rady KST-LGD, które odbędzie się w dniu 12.02.2014r. o godz. 15.30 w siedzibie KST-LGD w Sulęcinie. Posiedzenie Rady odbędzie się przed Walnym zebraniem Członków KST-LGD, które odbędzie się o godz.

uwaga beneficjenci - ankieta monitorująca

Każdy Beneficjent, który otrzymał pomoc za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Dziania w ramach PROW 2007-2013 ma obowiązek złożenia ankiety monitorujacej. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura KST-LGD pod nr tel.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KST-LGD

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Siedzibie KST-LGD w Sulęcinie ul.

Wizyta studyjna w Portugalii

W dniach 24-28 listopada 2013r. przedstawiciele KST-LGD wraz z innymi reprezentantami lokalnych grup działania woj. lubuskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Portugalii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Podczas wyjazdu spotkalismy się z przedstawicielami LGD MONTE ACE, APRODER, Stowarzyszenia Leader Oeste oraz p.

Wyniki naboru wniosków

18 listopada 2013 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i tzw.

Informacja

Informujemy, że w dniach 31.12.2013 - 6.01.2014 biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne.

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2013 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne.

Informacja

Informujemy, iż posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady KST-LGD odbędzie się dnia 18.12.2013r. od godz. 12.00 w siedzibie KST-LGD w Sulęcinie. Odwołania dotyczą zakończonego w dniu 18 listopada 2013 r.

LUBTUR dobiegł końca

Projekt współpracy LUBTUR pomiędzy Stowarzyszeniem Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania a Stowarzyszeniem „LGD Działaj z Nami” dobiegł końca. Projekt trwał 3 lata i opiewał na kwotę 604 215,00 zł.

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2013 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne z powodu wyjazdu na spotkanie kończące projekt współpracy LUBTUR.

«1234567»

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij