Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 95 755 44 22, fax: 95 755 44 22, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

1963604 gości

UWAGA WNIOSKODAWCY (7 dni na usunięcie braków lub poprawienie oczywistych omyłek) !!!

(opublikowano: Czwartek 11 stycznia 2018)

Przypominamy osobom, które w roku 2017 za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grua Działania złożyły Wnioski o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie:

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2017),

1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw (nabór nr 2/2017),

1.2.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (nabór nr 3/2017).

o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami "W razie stwierdzenia, że wniosek zawiera braki lub oczywiste omyłki, Urząd Marszałkowski pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wzywa podmiot do usunięcia tych braków lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni, od dnia doręczenia podmiotowi wezwania". 

W związku z powyższym prosimy o szczególną uwagę osoby, które oczekują na pismo z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące weryfikacji ZŁOŻONEGO  WNIOSKU i terminowe odbieranie kierowanych do Państwa pism a co najważniejsze TERMINOWEGO USUWANIA BRAKÓW LUB POPRAWIANIA OCZYWISTYCH OMYŁEK.

- " W przypadku usunięcia braków/złożenia wyjaśnień nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, o terminowości ich złożenia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowości złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego

- W przypadku usunięcia braków, złożenia wyjaśnień poprzez złożenie dokumentów w polskim urzędzie konsularnym, termin będzie uznany za zachowany, o ile dokumenty zostaną złożone w polskim urzędzie konsularnym przed upływem wyznaczonego terminu".

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij