Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

2238763 gości

Ważny komunikat dla Beneficjentów

(opublikowano: Środa 13 maja 2020)

W załączeniu zamieszczamy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zobowiązań Beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc" objętego PROW na lata 2014-2020, w tym:

- zobowiązanie do realizacji operacji w określonym  terminie,

- zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

- zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej,

- zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu dziąłalności gospodarczej  do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatnosci końcowej,

- zobowiązanie dotyczcego utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji,

- zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,

- zobowiązanie do realizacji zadań w ramach projektu grantowego,

- zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

- zobowiązanie do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

 

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij