Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 95 755 44 22, fax: 95 755 44 22, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

1999803 gości

ZAPRASZAMY NA WIZYTĘ STUDYJNĄ

(opublikowano: Poniedziałek 21 sierpnia 2017)

AGENDA WIZYTY STUDYJNEJ  6-8.10.2017 R.

WIOSKI Z POMYSŁEM

STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW Z TERENU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ

Wyjazd organizowany jest w ramach realizacji Planu Komunikacji w roku 2017 r. z działania prezentacji dobrych praktyk PROGRAMU PROW 2014 – 2020.

CELE:

1. Skuteczne wdrażanie LSR na obszarze KST - LGD.

2. Prezentacja innowacyjnych rozwiązań aktywności społecznej  poprzez praktyczny udział w warsztatach oferowanych przez wioski tematyczne.

3. Zapoznanie z korzyściami związanymi z tworzeniem wsi tematycznych:

- rozwijanie przedsiębiorczości wiejskiej

- wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej

-wsparcie dla organizacji.

4. Integracja mieszkańców z terenu Stowarzyszenia KST-LGD.

5. Wymiana doświadczeń.

TERMIN:

6 – 8.10.2017 .

MIEJSCE:

WIOSKI TEMATYCZNE: RADZIMOWICE – GÓRA SZTUKI ŻYCIA

                                          NIEDŹWIEDZICE – WIOSKA BOCIANA

GRUPA DOCELOWA:

Osoby działające na rzecz społeczeństwa lokalnego z terenu KST-LGD

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

11.09.2017 r. tylko w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ul. Lipowa 20d, 69-200 SULĘCIN

KRYTERIA APLIKACJI DO WYBORU:

1. Osoba aplikująca jest członkiem lub pracownikiem organizacji pozarządowej.

2. Osoba aplikująca jest przedstawicielem sektora finansów publicznych.

3. Osoba aplikująca  ma mniej niż 35 lat życia.

4. Osoba aplikująca  ma więcej niż 55 lat.

5. Osoba aplikująca ma status bezrobotnego.

 Do aplikacji należy dołączyć

-        krótki opis własnej aktywności

-        krótkie uzasadnienie udziału w wyjeździe

O WYBORZE DECYDUJE:

Nadesłanie kompletnej aplikacji tj. wypełniony formularz aplikacyjny, opis aktywności, krótkie uzasadnienie chęci udziału w wizycie do 11 września włącznie – liczy się kolejność zgłoszeń

Uwaga: W razie otrzymania dużej liczby aplikacji pierwszeństwo w wyborze będą mieć członkowie Stowarzyszenia KST – LGD

ILOŚĆ UCZESTNKÓW:

20 OSÓB

KOSZTY WYJAZDU:

Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto stowarzyszenia wpisowe w wysokości 90 zł. Pieniądze te przeznaczone będą na bilety wstępu na warsztaty i zwiedzanie zamku.

Pozostałe koszty wynikające z  programu oraz ubezpieczenie indywidualne pokrywa organizator Stowarzyszenie KST-LGD. Nie będą pokrywane koszty dojazdu do/z  Krzeszyc lub Sulęcina.

O zakwalifikowaniu się na wyjazd studyjny aplikanci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie do 14 września włącznie.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij