Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3539254 gości

Leader

(opublikowano: Czwartek 19 listopada 2015)

Nazwę LEADER tworzą pierwsze litery francuskich słów będących pełną nazwą programu:

"Związki Pomiędzy Działaniami na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi”

Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. a dotychczasowe etapy wdrażania programu LEADER przedstawiają się następująco:

  • LEADER I (1991 - 1994) - sprawdzanie nowego modelu rozwoju obszarów wiejskich, zróżnicowanie gospodarki obszarów wiejskich (nowy model rozwoju obszarów wiejskich polegający na oddolnym i terytorialnym podejściu oraz partnerstwie).
  • LEADER II (1994 - 1999) - upowszechnienie podejścia wg LEADER I na większym obszarze Unii Europejskiej, większy stopień innowacyjności projektów oraz większa integracja działań, wskazywanie na potrzebę współpracy międzyterytorialnej, w tym międzynarodowej.
  • LEADER+ (2000 - 2006) - Schemat I i II, wspomaganie wdrażania nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, współpracy międzynarodowej i tworzenia sieci współpracy.
  • LEADER (2007-2013) - w trakcie realizacji.

W nowym okresie programowania unijnego 2007 – 2013 „Leader” jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i występuje jako oś 4 tego programu. Celem tej osi jest nie tylko budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynienie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, ale także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z oferty podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR.

„Kraina Szlaków Turystycznych” złożyła 22 grudnia 2008 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze wniosek o wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zarząd Województwa Lubuskiego 28 kwietnia 2009 roku podjął uchwałę
w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Stowarzyszenie i opracowana przez nią Lokalna Strategia Rozwoju uzyskało 180 punktów, co uplasowało je na trzecim miejscu wśród jedenastu złożonych wniosków, a dziesięciu wybranych grup. Sukces jest tym większy, że Stowarzyszenie po raz pierwszy składało wniosek o wybór a Członkowie Stowarzyszenia samodzielnie tworzyli Lokalną Strategię Rozwoju.
 

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij