Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3458640 gości

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania

(opublikowano: Wtorek 30 października 2012)

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu  Stowarzyszenia Kraina Szlaków  Turystycznych – Lokalna Grupa Działania zapraszam na Walne Zebranie Członków, które rozpocznie się w dniu 8 listopada 2012r. o godzinie 17.00 w auli Gimnazjum w Torzymiu.

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia KST-LGD „…uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania...” Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 14 ust. 1  pkt. 4 „Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są brać udział w Walnym Zebraniu Członków”.
 W związku z powyższym proszę o obecność na posiedzeniu Walnego Zebrania.

Od godziny 16.20 Zarząd  zaprasza na obiad,

 a w przerwach obrad  na kawę i ciasto.

                                               Z poważaniem

                       Prezes

                          Ilona Wojciechowska

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Powitanie Członków,  przedstawienie celów zwołania zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i  zatwierdzenie przebiegu Walnego Zebrania.
 4. Podsumowanie głównych działań podejmowanych w okresie 2008 – 2012.
 5. Podjęcie decyzji o trybie podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
 6. Wybór Rady Stowarzyszenia Kraina Szlaków  Turystycznych - Lokalna Grupa Działania oraz podjęcie uchwały w sprawie jej wyboru.
 7. Przerwa kawowa.
 8. Wybór Zarządu  Stowarzyszenia Kraina Szlaków  Turystycznych - Lokalna Grupa Działania oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru.
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kraina Szlaków  Turystycznych - Lokalna Grupa Działania oraz podjęcie uchwały w sprawie jej wyboru.
 10. Podjęcie uchwały porządkującej dokumentację uchwał Stowarzyszenia.
 11. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęcie stosownej  uchwały.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Szlaków  Turystycznych - Lokalna Grupa Działania.
   

 

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij