Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3405094 gości

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ HARMONOGRAMU NABORÓW

(opublikowano: Wtorek 12 marca 2024)

W związku z przedłużeniem okresu programowania oraz powstałych oszczędności wynikających
z przeliczeń po kursie euro oraz odzyskaniem środków z innych poddziałań przeznaczamy środki na dodatkowe 4 operacje w poddziałaniu 1.2.1 Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dokonano aktualizacji LSR w:

- rozdziale V Cele i wskaźniki,

- rozdziale VII Plan działania,

- rozdziale VIII Budżet LSR,

- rozdziale VIII. 1 Powiązania budżetu z celami LSR,

- Załączniku nr 3 Plan Działania.

- Załącznik nr 5 Plan Komunikacji

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w załączonej do konsultacji LSR. Prosimy również o skonsultowanie Harmonogramu naborów na tym samym formularzu zgłaszania uwag.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Biurze KST – LGD w siedzibie Stowarzyszenia KST-LGD w dniu 19 marca o godz. 11.00.

Dodatkowo prosimy o kierowanie wszelkiego rodzaju uwag za pomocą poczty elektronicznej
z wykorzystaniem załączonego Formularza zgłaszania opinii, uwag, wniosków do dnia 19 marca 2024 r. na adres:
rodzinnyraj@gmail.com lub telefonicznie pod nr 505 318 320.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij