Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3458766 gości

Zapraszamy do udziału w Konkursie Swobodnej Twórczości "KIBIC 2012"

(opublikowano: Środa 19 września 2012)

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania zapraszamy młodzież w wieku 13-18 lat zamieszkałe lub uczące się na terenie LGD do udziału w Konkursie Swobodnej Twórczości "Kibic 2012"

Zamysł konkursu jest dwojaki – prymarnym celem jest aktywna promocja lokalnych organizacji pozarządowych
o charakterze sportowym oraz upowszechnienie wydarzeń sportowych odbywających się na terenie LGD - KST.  Drugim, pomocniczym celem konkursu jest wprowadzenie uczestników w rozległy temat emocji towarzyszących  kibicowaniu, który od lat budzi wiele kontrowersji ze względu na różne (nierzadko sprzeczne) formy, jakie przybiera. Uczestnictwo w konkursie ma uświadomić młodzieży różnicę pomiędzy dobrym, prawdziwym kibicowaniem według zasad fair play, a pseudokibicami, których cechuje agresja i wulgarne zachowanie. Konkurs w zamierzeniu ma zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w lokalnych  działaniach na rzecz promocji kultury sportowej oraz być bodźcem do poszukiwania dobrych przykładów i wypracowania wzorców zachowań godnych prawdziwego kibica podczas wydarzeń sportowych.

Jest to już druga edycja konkursu kierowanego do młodych ludzi z terenu naszego Stowarzyszenia. Zaplanowaliśmy trzy kategorie konkursowe:

- konkurs plastyczny

- konkurs fotograficzny

- konkurs literacki

 

Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy.

Ilość uczestników nie jest limitowana.

 

W każdej kategorii przewidzieliśmy nagrodzenie trzech najlepszych prac.

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem przedłużyliśmy przyjmowanie prac konkursowych.

Pracę należy dostarczyć osobiście lub listownie do dnia 30 października 2012r. do siedziby KST-LGD,
ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin. Prace oddane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Obowiązkowo należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Uczestnika (w załączniku) oraz zapoznać się z regulaminem Konkursu (w załączniku).

 

Szczegółowej informacji udzielają pracownicy biura KST-LGD osobiście lub telefonicznie (0-95-755 44 22).

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij