Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3458753 gości

Zapytanie ofertowe w ramach projektu LUBTUR

(opublikowano: Wtorek 11 września 2012)

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy przeprowadzenia certyfikacji obiektów świadczących usługi turystyczne w ramach projektu LUBTUR

Proszę o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie certyfikacji obiektów działających w branży turystycznej na terenie funkcjonowania dwóch Lokalnych Grup Działania: Kraina Szlaków Turystycznych oraz Działaj z Nami (w sumie 25 gmin). Certyfikację należy wykonać do dnia 30 listopada br.

Certyfikacji podlegać będzie 92 obiekty z terenu KST LGD i 98 obiektów z terenu LGD DzN. Dopuszcza się 5% odchylenie od podanej ilości obiektów podlegających certyfikacji.*

Oferta powinna zawierać przykład ankiety dostosowanej do kilku obszarów zainteresowania projektu LUBTUR (do zapoznania na stronie www.lubtur.pl, tj. podział m.in. na usługi gastronomiczne i noclegowe), sposób certyfikacji, propozycję wizualną certyfikatu itp.

Oferent powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty realizacji zadania (obszar projektu, obowiązek odwiedzenia każdego wskazanego obiektu do certyfikacji, własny środek transportu, dojazd, konieczność poinformowania właścicieli obiektów o zamiarze przeprowadzenia certyfikacji w terminie zawężonym do danego tygodnia itp.).

Oferty cenowe należy składać (osobiście, mailem lub wysyłać drogą pocztową – liczy się termin wpłynięcia ofert do biura) w biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania do dnia 21 września 2012 roku do godz. 11.00. Adres: KST-LGD, ul.Młynarska1, 69-200 Sulęcin, e-mail: rodzinnyraj@gmail.com.

Komisja konkursowa na podstawie poniższych kryteriów dokona wyboru oferty do 25 września 2012 roku i poinformuje o wynikach konkursu.

 

 

Kryteria konkursowe

L.p.

Nazwa

minimalna liczba punktów

maksymalna liczba punktów

1

Ankieta

1

5

2

Propozycja wizualizacji certyfikatu

1

5

3

cena usługi
(im niższa tym więcej punktów)

1

10

RAZEM:

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie pytania należy kierować do Pani Katarzyny Szczepańskiej tel. 784 495 016.

 

*Wykaz obiektów podlegających certyfikacji znajduje się w siedzibie  KST-LGD i może zostać przesłany ofertodawcy po uprzednim kontakcie telefonicznym.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij