Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

2653642 gości

KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2021

(opublikowano: Piątek 14 maja 2021)

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania przedstawia propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 r. 

Proponowane zmiany wynikają z umożliwienia wykorzystania przez Lokalną Grupę Działania środków finansowych, wynikających z przeliczenia różnic kursowych, na wsparcie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR dotyczą następujących obszarów:

 - przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro;

- aktualizacji kwot i wskaźników w ramach Planu działania, przesunięcia oszczędności z naborów, w tym wynikających z różnic kursowych;

- aktualizacji wskaźników w ramach poszczególnych przedsięwzięć;

- aktualizacji Planu Komunikacji.

W związku z dużym zainteresowaniem przedsięwzięciem: podejmowanie działalności gospodarczej, dodatkowe środki planuje się przeznaczyć na ten cel tj. 

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności i rozwój gospodarczy obszaru LSR do 2023 r. 

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku.

Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w załączonej do konsultacji LSR.

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii nie możemy przeprowadzić konsultacji społecznych LSR w formie otwartego spotkania z mieszkańcami obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych dlatego prosimy o kierowanie wszelkiego rodzaju uwag za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem załączonego Formularza zgłaszania opinii, uwag, wniosków do dnia
20 maja 2021 r. na adres:  rodzinnyraj@gmail.com.

 

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij