Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

2653612 gości

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku

(opublikowano: Czwartek 17 grudnia 2020)

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania przedstawia zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku wraz z Procedurą wyboru operacji i oceny wniosków oraz propozycją zmiany kryteriów wyboru operacji.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie w dniu 10 września 2020 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz Wytycznej nr 7/1/2020 (zastępującej wytyczną nr 6/4/2017) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie możemy przeprowadzić konsultacji społecznych w formie otwartego spotkania z mieszkańcami obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych, dlatego prosimy o kierowanie wszelkiego rodzaju uwag za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem załączonego Formularza zgłaszania opinii, uwag, wniosków do dnia 23 grudnia 2020 r. na adres  rodzinnyraj@gmail.com.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij