Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

2653708 gości

Warsztat Refleksyjny.

(opublikowano: Wtorek 2 marca 2021)

        Dnia 17 lutego 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania przeprowadzony został Warsztat Refleksyjny w formule on-line. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Biura, przedstawiciele Zarządu, Rady i Członkowie Stowarzyszenia.

      Warsztat przeprowadzany jest w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR zgodnie z Wytyczną  nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

     Podczas spotkania przeanalizowano osiągnięte przez LGD wskaźniki, omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków i adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Informacje uzyskane z wypracowanych na spotkaniu wniosków zasiliły Sprawozdanie roczne  z realizacji LSR za rok 2020.

Wszystkim osobom biorącym udział w Warsztacie dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij