Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3405088 gości

aktualności 2007 - 2013

Lubtur - informacja

Rozstrzygnięcie oferty dotyczącejj przygotowania i przeprowadzenia certyfikacji obiektów działających w branży turystycznej na terenie funkcjonowania dwóch Lokalnych Grupa Działania: Kraina Szlaków Turystycznych oraz Działaj z Nami (w sumie 25 gmin) zostanie ogłoszone do dnia 24 lipca 2012 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KST - LGD

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Siedzibie KST-LGD w Sulęcinie ul.

Jarmark Smakosza - oferty pracy

Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania poszukuje kucharza i animatora zabaw podczas Jarmarku Smakosza, który odbędzie się 18 sierpnia w Łagowie. Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2012r. do godz.

Lubtur - zapytanie ofertowe

Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania prosi o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenia certyfikacji obiektów działających w branży turystycznej na terenie funkcjonowania dwóch Lokalnych Grupa Działania: Kraina Szlaków Turystycznych oraz Działaj z Nami (w sumie 25 gmin).

Harmonogram warsztatów

Harmonogram warsztatów ,,Biała Noc Kibica” Czas trwania w podziale na liczbę dni i liczbę godzin PIĄTEK 15 CZERWCA 2012 17.00 – 17.30 – rejestracja uczestników 17.30 – spotkanie plenarne 18.00 – kolacja 18.30 – 20.00 – wykład inauguracyjny wraz z panelem dyskusyjnym 20.

Biuro KST-LGD nieczynne

Dnia 8 czerwca 2012 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne. Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: rodzinnyraj@gmail.com.

Uczestnicy warsztatów pt. "Biała Noc Kibica" wybrani!

Informujemy, że zostali wybrani uczestnicy na dwudniowe warsztaty aktywizujące lokalnych młodzieżowych liderów pt. „Biała Noc Kibica”, które odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2012 r. Warsztaty kierowane są dla młodzieży w wieku 13-18 lat zamieszkałej lub uczącej się na terenie LGD, a ich głównym celem jest wprowadzenie uczestników w rozległy temat emocji towarzyszących kibicowaniu, który od lat budzi wiele kontrowersji.

Trwa wystawa pt. "Poznajemy Krainę Szlaków Turystycznych..."

W dniu 26 maja 2012 r. w Domu Joannitów w Sulęcinie odbyła się inauguracja wystawy pt. „Poznajemy Krainę Szlaków Turystycznych…”. Oficjalne otwarcie wystawy poprzedziła prezentacja dzieł lokalnych artystów „wyszukanych” przez Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w ramach tworzenia Galerii Osobowości.

Wyniki naboru wniosków

17 kwietnia 2012 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i tzw.

Wyniki naboru na fotografa i plastyka

W dniu 26 maja 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania wybrał osoby prowadzące warsztaty fotograficzne oraz plastyczne w ramach „Białej Nocy Kibica. W wyznaczonym terminie wpłynęło po jednej ofercie do każdego zapytania.

Wyjazd studyjny z Krainy do Krainy...

18 maja br. czterdziestoosobowa grupa lokalnych liderów z terenu Krainy Szlaków Turystycznych wyruszyła z wizytą studyjną do Wrzosowej Krainy. Zanim zakwaterowano się w Chocianowie, ruszono „Śladami pątników w Jakubowie”, mając możliwość przejścia fragmentu Drogi św.

Zgłoszenia na warsztaty "Biała Noc Kibica" do 28 maja!!!

Przypominamy, że do dnia 28 maja 2012r. czekamy na zgłoszenia udziału w dwudniowych warsztatach aktywizujących lokalnych młodzieżowych liderów „Biała Noc Kibica”, które odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2012 r. Warsztaty kierowane są dla młodzieży w wieku 13-18 lat zamieszkałej lub uczącej się na terenie KST-LGD.

II nabór na fotografa i plastyka

W ramach zapytanie ofertowego na prowadzących warsztaty plastyczne i fotograficzne podczas „Białej Nocy Kibica” do biura KST – LGD nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym ogłaszamy II nabór na te stanowiska.

Informacja

W dniu 18 maja 2012 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie czynne do godz. 11:00.

Informacja w spr. wyjazdu do Wrzosowej Krainy

Informuję, że wyjazd studyjny do Wrzosowej Krainy odbędzie się zgodnie z założeniami czyli w dniu 18 maja 2012r. Poniżej przedstawiam harmonogram odjazdu autokaru z poszczególnych miejscowości: 1. Krzeszyce - godz. 13.10 - zatoczka autobusowa przed szkołą, 2.

Posiedzenie Rady

17 maja 2012 r. odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia odwołań do złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Zapytanie ofertowe do projektu LUBTUR

Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania prosi o przedstawienie oferty na wytyczenie do dnia 30 września 2012 roku 8 szlaków tematycznych na terenie działania dwóch Lokalnych Grup Działania: Kraina Szlaków Turystycznych oraz Działaj z Nami, które realizują projekt współpracy pod nazwą LUBTUR (www.

Posiedzenie Rady

17 kwietnia 2012 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Do biura Stowarzyszenia wpłynęło 48 wnioski, z czego 11 na działanie "Odnowa i rozwój wsi", 30 na tzw.

Poszukujemy prowadzącego warsztaty polonistyczne

Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania poszukuje prowadzącego aktywizujące młodzież warsztaty polonistyczne p.n. „Biała Noc Kibica” w miesiącu czerwcu 2012r., która będzie jednocześnie jurorem podczas Konkursu Swobodnej Twórczości „Kibic 2012” w październiku 2012r.

Poszukujemy prowadzącego warsztaty plastyczne

Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania poszukuje prowadzącego aktywizujące młodzież warsztaty plastyczne p.n. „Biała Noc Kibica” w miesiącu czerwcu 2012r., która będzie jednocześnie jurorem podczas Konkursu Swobodnej Twórczości „Kibic 2012” w październiku 2012r.

Poszukujemy prowadzącego warsztaty fotograficzne

Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania poszukuje prowadzącego aktywizujące młodzież warsztaty fotograficzne p.n. „Biała Noc Kibica” w miesiącu czerwcu 2012r., która będzie jednocześnie jurorem podczas Konkursu Swobodnej Twórczości „Kibic 2012” w październiku 2012r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia lokalu oraz sprzętu na warsztaty pn. Biała Noc Kibica

Zapytanie ofertowe ( dotyczy organizacji warsztatów aktywizujących lokalnych młodzieżowych liderów „Biała Noc Kibica” ) I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych –Lokalna Grupa Działania II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajęciu lokalu oraz sprzętu pozwalającego na organizację dwudniowego spotkania warsztatowego dla młodzieży (ok.

Konkurs Swobodnej Twórczości

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania zapraszamy młodzież w wieku 13-18 lat zamieszkałą lub uczącą się na terenie LGD do udziału w Konkursie Swobodnej Twórczości. Zamysł konkursu jest dwojaki – prymarnym celem jest aktywna promocja lokalnych organizacji pozarządowych o charakterze sportowym oraz upowszechnienie wydarzeń sportowych odbywających się na terenie LGD - KST.

Oferta

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania poszukuje, artystów, rękodzielników – twórców sztuki użytkowej do prezentacji swoich wyrobów na wystawie p.n. „Poznajemy Krainę Szlaków Turystycznych…” Oferta dotyczy zadania polegającego na: przygotowaniu przedmiotów ekspozycyjnych i obsłudze stoiska podczas uroczystości inaugurującej wystawę pn.

Warsztaty aktywizujące dla młodzieży!

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania zaprasza osoby w wieku 13-18 lat zamieszkałe lub uczące się na terenie LGD do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach aktywizujących lokalnych młodzieżowych liderów „Biała Noc Kibica”, które odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2012 r.

Zapraszamy na wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania zaprasza liderów lokalnej społeczności (sołtysów, członków stowarzyszeń, kół gospodyń, artystów itp.) na bezpłatny trzydniowy wyjazd studyjny pt. ,,Aktywna wieś”. Wizyta studyjna odbędzie się w terminie 18 – 20 maja 2012 roku w LGD Wrzosowa Kraina w Borach Dolnośląskich.

Nabór wniosków - ważne!!

Przypominamy, że wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin, w dniach: poniedziałek - czwartek 9:00 – 15:00, piątek 8:00 – 11:30.

Bezpłatny parking

Informujemy, że z dniem 21 maja 2012 r. rozpocznie się budowa parkingu dla samochodów osobowych, przy Hodowli Pstrąga w Pliszce. Budowa parkingu dla klientów, wędkarzy oraz turystów ma na celu promowanie turystyki, wędkarstwa przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczo – kulturowych w dolinie rzeki Pliszka, objętej obszarem Natura 2000.

Nabór wniosków ogłoszony!

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj.

Rozstrzygnięcie konkursu na fotografa do projektu LUBTUR

W dniu 20 stycznia 2012 r. Komisja konkursowa dokonała wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego dotyczącego stworzenia dokumentacji fotograficznej w ramach projektu LUBTUR z dnia 29 grudnia 2011 r. Do biura KST – LGD wpłynęło dwadzieścia ofert, spośród których dziewiętnaście spełniło postawione wymagania, jedna oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie i nie była rozpatrywana.

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds. projektów inwestycyjnych.

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Aneta Gryz. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką, Zarząd Stowarzyszenia KST – LGD stwierdził, że Pani Aneta Gryz wykazała odpowiednią znajomością wymaganych zagadnień związanych z w/w stanowiskiem.

Poszukujemy fotografa!

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania poszukuje fotografa, gdyż w ramach projektu współpracy LUBTUR planuje stworzyć dokumentację fotograficzną atrakcji i usług turystycznych z terenu 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia. Niezbędną dokumentację należy składać do dnia 16 stycznia 2012 r.

Informacja

Informujemy, że dnia 30 grudnia 2011 r. biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania będzie czynne do godz. 9.00 z powodu wyjazdu służbowego pracowników.

INFORMACJA

Biuro Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w dniu 23 grudnia 2011 r. będzie czynne do godz. 11.30, natomiast w dniu 29 grudnia 2011 do godz. 15.30 z powodu krótszego czasu pracy Centrum Współpracy Polsko – Niemieckiej w Sulęcinie, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia KST - LGD.

Wyniki naboru na stanowisko: Kierownik Biura LGD

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został wybrany Pan Paweł Pulkowski. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Po przeprowadzeniu testu i rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, Zarząd Stowarzyszenia KST – LGD stwierdził, że Pan Paweł Pulkowski wykazał się najlepszą znajomością wymaganych zagadnień związanych z w/w stanowiskiem.

Walne Zebranie

Dnia 22 grudnia 2011 r. o godz. 16:30 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Powitanie Członków, przedstawienie przebiegu zebrania.

Nabór na Kierownika Biura LGD!

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na Kierownika Biura LGD. Termin składania aplikacji - 9 grudnia 2011 r. Treść ogłoszenia w załączniku.

Walne Zebranie

W imieniu Zarządu zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, które odbędzie się dnia 23 listopada 2011r. w Gimnazjum w Torzymiu przy ul. Reymonta 6 o godz.

Wyniki konkursu

W czwartek, 20 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach, odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej rozstrzygające pierwszą edycję konkursu pt. „Mój wolontariat”. Na konkurs wpłynęło 37 prac. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Małgorzaty Chołuj postanowiła przyznać następujące nagrody: W kategorii prace plastyczne: • I miejsce i nagrodę rzeczową na kwotę 400 zł dla Dominiki Dziejak l.

«1234567»

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij